بخش‌هایی از اظهارات مذاکره کننده اصلی هیئت ایرانی برای ملی شدن نفت 

دکتر حسین مکی:


⬅️ تقریباً سرتاسر آمریکا و کشورهای اروپایی را سیاحت کردم و چیزی که از نظر اجتماعی بیش از تمام مطالب و مسائل مرا به خود مؤمن و معتقد ساخت این بود که ملت ایران نباید به امید همسایه بنشیند و هرگز نباید منتظر بماند که از ممالک خارج به او کمک بشود.

⬅️ ما همه چیز داریم؛ همه نوع معدنِ بکر و دست‌نخورده داریم. اراضی خوزستان از مستعدترین اراضی دنیا برای کشت و زرع است و با این ثروت خدادادی می‌توانیم پس از چندسال، با کار و زحمت، آمریکای مشرق‌زمین بشویم.


⬅️ اراضی خوزستانِ ما بمراتب حاصلخیزتر و مستعدتر از زمین‎های کالیفرنیاست...


⬅️ آن روزی ما ملتی خوشبخت خواهیم بود که اقتصادی داشته باشیم که ابداً به سرنوشت نفت بستگی نداشته باشد و حوادث و اتفاقات سیاسی و تجاری مربوط به این صنعت در شئون اقتصادی ما اثر جزئی هم نداشته باشد.


#حسین_مکی

مصاحبه مطبوعاتی پس از بازگشت از آمریکا

#روزنامه_اطلاعات

۱۷ آذرماه ۱۳۳۱.