سیل تجارت امتعه خارجی به سوی بازارهای ایران، تمام کارخانه‌های بزرگ و کوچک و ملی و دولتی و صنایع دستی ما را تعطیل کرده، هزاران هزار برادران و خانواده‌های آنان را بیکار و گرسنه و پریشان کرده، حیات و استقلال ما را در معرض خطر و دستخوش نفوذ شوم بیگانگان قرار داده است. بنابراین بر فرزندان مسلمان ایران از زن و مرد و کوچک و بزرگ، به حکم عقل و حب وطن و عواطف دینی و ملی، ضروری و حتمی است که از این پس هر متاعی و جنسی اعم از پوشاکی و خوراکی و تمام آلات و ادوات کار و زندگی را که مورد نیازشان بوده و مشابه و مانند آن به دست برادران مسلمان ایرانی و داخل تهیه می‌شود، از محصولات داخلی و دسترنج برادران عزیزشان تهیه نمایند و با خدا و محمد و آل محمد تعهد کنند که محصول ممالک بیگانه را نخرند و گرچه با مشقاتی روبه‌رو شوند، تا سایر ممالک اسلامی نیز از ما سرمشق گرفته، حیات و استقلال خویش را از فقر و پریشانی به یاری خدا نجات قطعی بخشیم.

ای فرزندان مخترع و صنعتگر و کارگر اسلام و ایران! ما شما را به همت و غیرت سوزان دینی تشویق کرده، به قلوب مجروحتان مرهم عواطف برادری می‌نهیم، شما هم در راه تهیه مصنوعات داخلی دلسرد نگردیده، مأیوس نشوید و کوتاهی نکنید. به یاری خدا بکوشید تا همه با هم بنیاد حیات و استقلال وطن عزیزمان را حفظ کرده، به دلهای سوخته برادران بیکار و خانواده‌های پریشانشان مرهم نهیم.


#جمعیت_فداییان_اسلام

#روزنامه_اطلاعات

۲۹ آذرماه ۱۳۳۱